Wyniki badania C19: Polacy w dobie pandemii

Agencja Badawcza PBS we współpracy z Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem prof. Radosława Markowskiego od początku kwietnia realizuje badanie ciągłe na temat opinii, preferencji i postaw Polaków w dobie pandemii.

Zespół naukowców z Centrum Studiów nad Demokracją opracowuje pytania badawcze, stawia hipotezy oraz przygotowuje standaryzowane narzędzie do pomiaru opinii i nastrojów Polaków. Za dobór próby oraz realizację projektu odpowiada PBS, który za pośrednictwem panelu internetowego poznaj.to co tydzień zbiera dane i przygotowuje podstawowe analizy.

Ciągły pomiar umożliwia uchwycenia zmian opinii i postaw Polaków w trakcie trwania pandemii w różnych jej fazach oraz pozwala stworzyć unikalny zapis świadomości Polaków.

Oprócz stałej części kwestionariusza badawczego, w każdej fali badania poruszane są nowe problemy i zagadnienia, które są szczególnie istotne z punktu widzenia dynamiki procesów społecznych, gospodarczych i politycznych w Polsce.

Powyższe badanie falowe jest realizowane na ogólnopolskiej próbie internautów w wieku 18+ na panelu badawczym poznaj.to. W każdej fali liczba badanych wynosi ok. 700 osób. Przewidywany czas zakończenia badania to połowa czerwca.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z wybranymi wynikami badania.

Zapoznaj się z wyciągiem z raportu w formie przeglądarki Power BI online: https://c19.pbs.pl.

Raport przedstawia jak swoją sytuację zdrowotną oraz materialną oceniają Polacy w czasie trwania epidemii oraz jak zapatrują się na najbliższe 2-3 miesiące. Wykresy przedstawiają odsetki wskazań poszczególnych odpowiedzi w kolejnych tygodniach (od lewej — najstarsze do prawej — najświeższe wyniki). Tu też będą publikowane kolejne wyniki i fale.

Przeglądarka umożliwia filtrowanie wyników ze względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz województwo, w którym respondent zamieszkuje. Wystarczy kliknąć w przycisk „Filtruj dane” znajdujący się na dole w środkowej części raportu, aby wybrać interesujące nas przełamania.