Współpraca z uczelniami

Stawiamy na młodych! Oferujemy staże i praktyki.


Bardzo ważne jest dla nas wspieranie studentów i studentek, którzy pragną wejść na rynek pracy – oferując praktyki i staże w naszej firmie, pomagamy im w planowaniu kariery i rozwoju osobistego. Dzięki pierwszym doświadczeniom w agencji badawczej przyszły pracownik będzie mógł efektywniej poruszać się na rynku pracy i sprawniej funkcjonować w kolejnych miejscach pracy.

Naszym priorytetem jest dotarcie do grona studentów  i studentek oraz absolwentów różnych uczelni.

Od kilku lat współpracujemy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, organizując praktyki dla studentów i studentek jednolitych studiów magisterskich „Psychologia”. Otrzymane od SWPS podziękowanie jest jednym z elementów potwierdzających wartość oraz dobry kierunek tej wspólnej inicjatywny.

Z kolei wraz z początkiem roku akademickiego 2018/2019 podjęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu jako partner biznesowy. Od tego momentu nasza oferta stażu jest już dostępna dla studentów kierunku Zarządzanie.