Różnorodność i inkluzja w miejscu pracy

Diversity IN Check (DINC) to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, której celem jest analiza dojrzałości pracodawców w Polsce w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających organizacji oraz wsparcie pracodawców w prowadzeniu monitoringu własnych strategii, procedur i praktyk z tego obszaru.

Realizatorem I edycji badania był PBS.

Badanie przygotowane zostało w oparciu o uznane standardy i wytyczne unijne oraz doświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu ze współpracy z biznesem. DINC jest wspierany przez zespół ekspertek i ekspertów reprezentujących organizacje pozarządowe, biznes, instytut badawczy i świat akademicki.

Bezpłatny raport z I edycji dostępny jest do pobrania ze strony FOB: http://s.csr.pl/dinc21

W grudniu ukazał się raport podsumowujący pierwszą edycję badania, a już w styczniu 2022 ruszył nabór do drugiej odsłony projektu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można zgłaszać poprzez dedykowaną stronę: https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/zgloszenie/

Również w drugiej edycji DINC realizatorem badania jest PBS.