Problemy pacjentów i lekarzy w terapii POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. PBS na zlecenie GSK przygotował raport dotyczący przebiegu choroby z perspektywy pacjenta oraz lekarza, problemów z terapią i relacji pacjenta z lekarzem.

W badaniu jakościowym oraz ilościowym (lipiec–wrzesień 2015) wzięli udział zarówno pacjenci jak i lekarze pulmonolodzy prowadzący pacjentów z POChP.

Główne skojarzenia z POChP wskazują na negatywny obraz choroby i jej wielki wpływ na życie badanych — zarówno na samopoczucie, przeżywane emocje, jak i na funkcjonalne elementy codziennego życia.

Osoby chorujące na POChP mają poczucie alienacji w społeczeństwie. Nisko oceniają stan wiedzy społeczeństwa na temat choroby, równocześnie nie czują się rozumiani i akceptowani przez otoczenie.

Rozwój choroby i jej wpływ na samopoczucie pacjentów nie zawsze przebiega tak samo. Jednak w historiach opowiadanych przez osoby z długim „stażem” widać wyraźnie wspólne przełomowe momenty, które silnie wpływają na percepcję siebie, lekarza, leków i samej choroby.

Szczegółowe wyniki badania są dostępne w załączonym raporcie.