Poznaj.to: Tarcza Antykryzysowa w ocenie przedsiębiorstw

Wstęp

Agencja badawcza PBS przeprowadziła badanie opinii polskich przedsiębiorstw. Badanie zostało zrealizowane na internetowym panelu badawczym Poznaj.to. Wywiady przeprowadzono w technice CAWI w dniach 02-03.04.2020 r. na ogólnopolskiej próbie n=400 mikro, małych i średnich firm.

Tematem przewodnim badania była ocena Tarczy Antykryzysowej oraz plany przedsiębiorstw w zakresie poziomu zatrudnienia.

Tabele ze szczegółowymi wynikami badania zostały opracowane i są dostępne w osobnym dokumencie. 

Najważniejsze wyniki badania

We wtorek polski Parlament przyjął, a Prezydent RP podpisał projekt ustawy przygotowanej przez Rząd, której celem jest przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, czyli tzw. Tarczę Antykryzysową.

Zapytaliśmy polskich przedsiębiorców uczestniczących w naszym panelu Poznaj.to o oceny propozycji przedstawionych przez rządzących, oraz o plany dotyczące swoich pracowników – wyjaśnia Maciej Delebis, Prezes Zarządu agencji badawczej PBS.

Tylko jedna czwarta badanych pozytywnie oceniła propozycje rządu. Ocen negatywnych jest dużo więcej. Zdaniem przedsiębiorców Tarcza nie rozwiązuje problemów przedsiębiorców, ani problemów pracowników. Blisko połowa jest zdania, że propozycje rządu nie są dostosowane do sytuacji i potrzeb ich firm.

Wygląda też na to, że wprowadzone rozwiązanie nie ochronią rynku pracy – ocenia dalej Prezes PBS.

Dwie trzecie firm już ograniczyło czas pracy swoich pracowników lub planuje to zrobić w kwietniu. Blisko połowo w ramach podjętych działań zaleciła swoim pracownikom wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. Natomiast 11% firm – czyli co dziewiąta – już podjęło najbardziej drastyczne kroki tj. zaczęło zwalniać pracowników.

Do pobrania: