Potrzeby komunikacyjne osób żyjących z HIV

PBS na zlecenie GSK przygotował raport dotyczący potrzeb komunikacyjnych osób żyjących z HIV. Grupa poddana badaniu to osoby seropozytywne korzystające ze wsparcia oraz, w sposób mniej lub bardziej aktywny, uczestniczące w życiu organizacji działających na rzecz osób żyjących z HIV.

Organizacje mają bardzo duże znaczenie dla zdecydowanej większości badanych osób. Respondenci zwracają uwagę na liczne korzyści wynikające z działań tych podmiotów i konieczność nagłaśniania ich działalności, tak aby mogły dotrzeć z pomocą do jak najszerszego grona odbiorców.

Osoby żyjące z HIV sygnalizują problemy z informowaniem o infekcji nawet w swoim najbliższym otoczeniu, obawiają się odtrącenia spowodowanego niewiedzą społeczeństwa na temat HIV, zwłaszcza w kwestii możliwych sposobów przeniesienia wirusa. Jednak dostęp do aktualnej wiedzy na temat HIV jest zdaniem respondentów niewystarczający. Widzą potrzebę stworzenia narzędzia, które umożliwiłoby im śledzenie w jednym miejscu aktualności dotyczących wirusa i sposobów leczenia.

Szczegółowe wyniki badania są dostępne w raportach: