PBS w projekcie Spektrum


Miło nam poinformować, iż PBS otrzymał od Agencji Rozwoju Pomorza akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych.

W ramach projektu „Spektrum. Pomorski system usług doradczych” z grantów na zakup specjalistycznych usług doradczych mogą skorzystać:

 1. Mikroprzedsiębiorstwa, które:
  • zatrudniają mniej niż 10 pracowników
  • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro
  • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro
  • mają siedzibę w województwie pomorskim
 1. Małe przedsiębiorstwa, które:
  • zatrudniają mniej niż 50 pracowników
  • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro
  • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 10 mln euro
  • mają siedzibę w województwie pomorskim
 1. Średnie przedsiębiorstwa, które:
  • zatrudniają mniej niż 250 pracowników
  • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro
  • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 43 mln euro
  • mają siedzibę w województwie pomorskim

Każda firma spełniająca powyższe kryteria ma możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez konsultantów Agencji Rozwoju Pomorza z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego. Po badaniu potrzeb firmy uzyskają dostęp do specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu, w tym PBS. Taka ścieżka pozwala uzyskać grant w wysokości 50% ceny na zakup usług świadczonych przez IOB, a więc i na usługi PBS.

MŚP spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się wielokrotnie o grant.  Łączna wartość wszystkich usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro.

PBS jako akredytowana Instytucja Otoczenia Biznesu wspiera przedsiębiorstwa, które chcą wziąć udział w projekcie poprzez pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz przejściu procesu zgłoszenia udziału w projekcie „Spektrum”.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z pomocy w uzyskaniu dofinansowania:
Anna Marynowska
+48 698 490 357
anna.marynowska@pbs.pl

 • Najbliższy nabór trwa do 01.2021 roku.
 • Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym, do odwołania (przewidywany termin zakończenia naboru to koniec roku 2022, informacja o bieżących naborach
 • Usługi doradcze muszą zostać zakończone najpóźniej w połowie roku 2023

Dodatkowe materiały: