OFERTA WSPÓŁPRACY DLA PSYCHOLOGÓW

W związku z realizacją projektu Przeprowadzenie badań normalizacyjnych narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych w grupie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od 3 do 25 latna zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych poszukujemy osób zainteresowanych współpracą.

Wymagania:

  • posiadanie tytułu co najmniej magistra psychologii bądź pedagoga specjalnego
  • posiadanie co najmniej rocznego doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przypadku psychologa (na przykład w szkole, przedszkolu lub poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej) oraz 5-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i/lub młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przypadku pedagoga specjalnego

Zgłoszenie wraz z podpisanym skanem OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W BADANIU prosimy składać pod linkiem:

http://badania.pbs.pl/rejestracja.pg

Ramowe założenia projektu oraz oferta współpracy znajdują się pod linkami:

https://pbs.pl/ibe/psycholog/zalozenia

Wynagrodzenie dla psychologów

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z realizacją projektu zapraszamy do kontaktu mailowego: psycholog@pbs.pl.