Obszar Dolnej Wisły

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wraz z  PBS sp. z o.o. rozpoczął 1.09.2011 realizację projektu: „Obszar Dolnej Wisły – ponadlokalne partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Celem ogólnym projektu jest utworzenie partnerskiego, ponadlokalnego  systemu zarządzania zmianą gospodarczą w pięciu powiatach Obszaru Dolnej Wisły do grudnia 2013 roku.

Załączniki:

Prospektywna analiza sytuacji społeczno gospodarczej powiatu kwidzyńskiego

Prospektywna analiza sytuacji społeczno gospodarczej powiatu malborskiego

Prospektywna analiza sytuacji społeczno gospodarczej powiatu starogardzkiego

Prospektywna analiza sytuacji społeczno gospodarczej powiatu tczewskiego

Prospektywna analiza sytyacji społeczno gospodarczej powiatu sztumskiego

Wpływ trendów i zjawisk społeczno gospodarczych na sytuację Obszaru Dolnej Wisły