Menedżerowie CSR w Polsce

Minęły już czasy, kiedy badano znajomość koncepcji odpowiedzialnego biznesu wśród menedżerów polskich firm. Dziś ważne jest jak biznes realizuje ją w praktyce  — znane są już wyniki badania „Menedżerowie CSR”. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest obecnie w Polsce na tyle istotna, w tak dużym stopniu wpływa na jego funkcjonowanie, że przedstawiciele firm w zdecydowanej większości są zgodni co do jej dalszego rozwoju, a nawet wejścia w fazę renesansu. Oto pierwsze z wniosków badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przygotowanego przez firmę PBS. Partnerem badania jest Deloitte.

Wyniki badania „Menedżerowie CSR” zostały po raz pierwszy zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji „Biznes, który zmienia świat” 20 października w Warszawie. Konferencja i badania to elementy jubileuszu „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”.

„Menedżerowie CSR” stanowią nową odsłonę wcześniej publikowanych w 2003 i 2010 roku badań realizowanych pod nazwą „Menedżerowie 500/ Lider CSR”. Pod względem tematyki pozostają one spójne, choć najnowsze badanie o menedżerach posiada jednak inne cele i przeprowadzone zostało według nowej metodologii. Na tym etapie rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce  jest już liczne grono jej praktyków, którzy czerpiąc z własnego doświadczenia zawodowego mogą dokonać  oceny stanu CSR w Polsce. Z tego względu głównym celem badania było sprawdzenie, jakie są ich opinie na temat osiągnięć CSR w polskim biznesie na przestrzeni ostatnich 15 lat oraz sprawdzenie tego, jak postrzegają perspektywy jego rozwoju na polskim gruncie w najbliższej przyszłości.

Minione 15 lat

W ocenie menedżerów ostatnie 15 lat pokazało, że CSR ma wpływ na sposób funkcjonowania biznesu w Polsce. Zgadza się z tym ponad 81% badanych, przy czym zdecydowanie na tak jest 16%, a 65% stanową odpowiedzi „raczej tak”. Najczęściej wskazują oni przy tym na trzy obszary, w których ten wpływ okazał się najbardziej widoczny. I tak ponad 60% respondentów dostrzega go w zmianie sposobu funkcjonowania firm. Następnie po około 30% wskazań zdobyły opinie, że CSR przyczynił się do zwracania uwagi na ekologię i społeczeństwo.

— Zaangażowanie biznesu w rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat jest praktycznym potwierdzeniem zrozumienia, że jego powinnością poza generowaniem zysku jest budowanie wartości dla wszystkich interesariuszy. Szczęśliwie, podobne przeświadczenie panuje w jego otoczeniu, dzięki czemu coraz więcej mamy przykładów partnerstw sektorowych i międzysektorowych na rzecz określonych inicjatyw prospołecznych — mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Praktyka menedżerów CSR dziś

W polskiej wersji badania „Menedżerowie CSR” wzięły udział osoby zajmujące się na co dzień społeczną odpowiedzialnością biznesu. Są to pracownicy i pracownice firm funkcjonujących na terenie Polski, reprezentujących cały przekrój gospodarki, w większości duże firmy, zatrudniające minimum 250 osób (65%). Blisko 4/5 respondentów stanowiły kobiety, co odzwierciedla silną feminizację branży. W badaniu udało się uchwycić zarówno perspektywę osób młodych, które CSR zajmują się od niedawna, jak i tych o długoletnim doświadczeniu (1/3 badanych miała staż w CSR 8 lat i więcej, mniej doświadczeni (staż 5-7 lat) to grupa 28%, zaś poniżej 4 lat – 38%). W ramach badania zrealizowano dwa komponenty – ilościowy (133 wywiady) i jakościowy (16 respondentów).

Menedżerowie CSR: wpływ CSR na funkcjonowanie biznesu

15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce to najważniejszy jubileusz odpowiedzialnego biznesu w Polsce w 2015 roku. Celem obchodów jest podsumowanie dokonań 15 lat rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, który był możliwy dzięki współpracy wielu ludzi, firm i instytucji. Inicjatorem i organizatorem obchodów „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce” jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Towarzyszy im hasło: „Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Więcej pod linkiem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/15-lat-partnerstwa-na-rzecz-csr-w-polsce/

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od 15 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu (think-and-do-tank), będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Raport do pobrania