Klauzula Informacyjna dla respondentów uczestniczących w badaniach pn. „Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski” realizowanych przez Uczelnię Korczaka – Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie

Klauzula informacyjna