Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD

1. SELECT YOUR SECTOR

2. TALK TO OUR EXPERT

Tomasz
Woźniczka
600 294 134

Karina
Ziembińska
501 446 665

Jadwiga
Datha
508 250 720

Marta
Jankowska
600 833 000

Aleksandra
Morawska-Wagner
600 833 009

Karina
Ziembińska
501 446 665

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Aleksandra
Morawska-Wagner
600 833 009

Marta
Jankowska
600 833 000

Marta
Jankowska
600 833 000

Marta
Jankowska
600 833 000

Aleksandra
Morawska-Wagner
600 833 009

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Korneliusz Bzymek
696 429 526

Maciej Delebis
606 933 079

Karina
Ziembińska
501 446 665

Karina
Ziembińska
501 446 665

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Aneta
Kostelecka
696 471 212

Aleksandra
Morawska-Wagner
600 833 009

Korneliusz Bzymek
696 429 526

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Jadwiga
Datha
508 250 720

Jadwiga
Datha
508 250 720

Karina
Ziembińska
501 446 665

CAN’T FIND YOUR SPECIALIST?
CONTACT US:

tel-ico

Tel:. (48-58) 550 60 70
Fax: (48-58) 550 66 70

pin-ico

ul. Junaków 2
81-812 Sopot

COMPANY
DATA:


PBS Spółka z o.o.
ul. Junaków 2
81-812 Sopot

NIP: 585-020-56-42
KRS: 0000189170

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

HEAD OFFICE

ul. Junaków 2
81-812 SopotOffice in WARSAW

Aleje Jerozolimskie 101/51
02-011 Warszawa