Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, Phd
Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD

1. SELECT YOUR SECTOR

2. TALK TO OUR EXPERT

Karina
Ziembińska
501 446 665

Karina
Ziembińska
501 446 665

Jadwiga
Datha
508 250 720

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Jadwiga
Datha
508 250 720

Karina
Ziembińska
501 446 665

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Magdalena
Jackman
506 083 383

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Magdalena Jackman
506 083 383

Jadwiga
Datha
508 250 720

Magdalena
Jackman
506 083 383

Magdalena Jackman
506 083 383

Magdalena
Jackman
506 083 383

Karina
Ziembińska
501 446 665

Małgorzata
Drozd-Garbacewicz, PhD
604 215 770

Aneta
Kostelecka
696 471 212

Aleksandra
Morawska-Wagner
600 833 009

Monika Jagiełło
600 204 177

Aneta
Kostelecka
696 471 212

Monika Jagiełło
600 204 177

Jadwiga
Datha
508 250 720

Aleksandra
Morawska-Wagner
600 833 009

CAN’T FIND YOUR SPECIALIST?
CONTACT US:

tel-ico

Tel:. (48-58) 550 60 70
Fax: (48-58) 550 66 70

pin-ico

ul. Junaków 2
81-812 Sopot

COMPANY
DATA:


PBS Spółka z o.o.
ul. Junaków 2
81-812 Sopot

NIP: 585-020-56-42
KRS: 0000189170

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

HEAD OFFICE

ul. Junaków 2
81-812 SopotOffice in WARSAW

Aleje Jerozolimskie 101/51
02-011 Warszawa