Reporting in the form of “Do-It-Yourself”

Ekonomia sukcesu

PBS we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową opracował użyteczne narzędzie, służące do zbierania danych, ich prostej i szybkiej analizy oraz graficznej prezentacji uzyskanych informacji. Umożliwia ono klientowi samodzielne, bieżące monitorowanie analizowanego zjawiska, a także dynamiczne raportowanie wyników. Proces automatyzacji zbierania danych pozwolił naszemu klientowi na szybsze podejmowanie strategicznych decyzji opartych na wiedzy.

WYZWANIA I CELE

Celem projektu było rozpoznanie poziomu kompetencji i umiejętności absolwentów uczelni wyższych oraz ich dopasowania do potrzeb pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów WSB. Nasz klient uwzględniając problemy i wyzwania w swojej branży, postawił sobie za cel m.in. osiągnięcie pozycji najlepszej biznesowej uczelni w regionie, kształcącej absolwentów, którzy, oprócz zdobytej wiedzy, będą także spełniać oczekiwania przyszłych pracodawców pod względem umiejętności praktycznych. Niezbędne było stworzenie systemu pozwalającego na regularne monitorowanie losów absolwentów i rozpoznawanie potrzeb pracodawców.

ROZWIĄZANIE

PBS zaprojektował i przeprowadził badanie w terenie opracowując raport dotyczący bieżącej sytuacji absolwentów uczelni na rynku pracy. Projekt „Ekonomia sukcesu – program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” (2011-2015) objął pracodawców reprezentujących branże zatrudniające pracowników o kwalifikacjach, w których kształci WSB w Gdańsku, w tym szeroko rozumiany sektor usług finansowych. Opracowaliśmy koncepcję i metodologię cyklicznych badań, a w wyniku analizy zrealizowanych wcześniej wywiadów jakościowych oraz konsultacji eksperckich, opracowaliśmy kwestionariusz, który może służyć jako narzędzie pomiaru w kolejnych edycjach badania.

Owocem wielomiesięcznej współpracy jest system regularnego gromadzenia informacji w tym zakresie. Zgodnie z potrzebą zgłoszoną przez klienta, opracowaliśmy narzędzie, które pozwala mu samodzielnie kontynuować monitoring.

REZULTAT

Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło na automatyzację analiz, a tym samym skrócenie czasu niezbędnego do samodzielnej interpretacji wyników przez klienta.

Przygotowane przez nas multifunkcjonalne narzędzie raportowe umożliwia szybkie generowanie nie tylko zestawień tabelarycznych z wyliczeniami procentowymi i wykresów, ale także opisowej formy najważniejszych wyników uzyskanych w toku badania. Narzędzie ma prostą i intuicyjną formę, jest graficznie przejrzyste i przyjazne użytkownikowi.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i narzędzia dostarczone przez PBS, uczelnia uruchomiła 3 nowe specjalności. Studenci będą mogli podjąć studia I stopnia współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZASTOSOWANIE

► SAMODZIELNE MONITOROWANIE opinii pracodawców na temat poziomu kompetencji swoich absolwentów.
► PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W OPARCIU O SZYBKODOSTĘPNE I PRZEJRZYŚCIE ZAPREZENTOWANE DANE.
► ISTOTNE WSPARCIE W REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH klienta w perspektywie długoterminowej.

KONTAKT

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz lub zadzwoń!

Marta Jankowska
marta.jankowska@pbs.pl
0048 58 550 60 70

*Projekt „Ekonomia sukcesu…” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i PBS Spółka z o.o. Realizacja: od 01.01.2011 r. do 31.12.2015 r.