Dotacja na kapitał obrotowy


PBS Sp. z o.o. realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla PBS Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy o wartości 115 545,78 zł.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.