Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie co do sztuki, ile jaj w całym transporcie 300 000 sztuk zapakowanych do ogromnego tira jest zepsutych, powinieneś wszystkie rozbić. Na szczęście tak dokładna informacja prawie na pewno nie będzie nigdy nikomu potrzebna. Natomiast dzięki geniuszowi Gaussa, Laplace’a wiemy, że można oszacować odsetek zepsutych jaj z wystarczającą dokładnością rozbijając zaledwie 200 – 300 sztuk wybranych losowo.

Metoda próbkowa (reprezentacyjna) obejmuje nie tylko czynności doboru jednostek poddawanych obserwacji, ale także zagadnienia struktury próby oraz analizy i interpretacji wyników. Właśnie dlatego kwestie związane z doborem próby są tak ważne w badaniach.  Większość planów oparta jest na losowym mechanizmie doboru jednostek do badania.  Czasem jednak nie jest to możliwe, czasem nie jest też konieczne, ponieważ inne schematy doboru próby spełniają cele projektu.

Jedną z najistotniejszych kwestii jest określenie wielkości próby, co zależy od kilku czynników, z których cztery są najważniejsze:

  • wielkość akceptowalnego błędu pomiaru (mniejszy oczekiwany błąd – większa próba)
  • zakres zmienność mierzonej cechy w populacji (większa wariancja – większa próba)
  • zakładany przedział ufności (mniejszy przedział ufności – większa próba)
  • wielkość populacji (im większa populacja, tym próba może stanowić mniejszy odsetek populacji)

Konsultanci PBS pomogą rozwiązać wszystkie te oraz szereg innych kwestii związanych z doborem próby.

Można skorzystać z naszego kalkulatora do obliczania wielkości próby oraz kalkulatora do obliczania błędu maksymalnego:

Kalkulator wielkości próby

 poziom ufności
 wielkość populacji
 szacowana wielkość frakcji
 błąd maksymalny
   
   
 wielkość próby:
   

 

 

Kalkulator wielkości błędu

 poziom ufności
 wielkość populacji
 szacowana wielkość frakcji
 wielkość próby
   
   
 błąd maksymalny: