Czy to Black Friday czy to już Black Month

Czy zastanawialiście się, kiedy przypada najbliższy Black Friday? Czy nie jesteście tego w stanie określić, ponieważ nie mówimy już o jednym dniu, ale o całym tygodniu, a niektóre firmy nawet o całym miesiącu promocji z okazji tzw. „Blacka”. Dlatego w tygodniu poprzedzającym Black Friday oraz Cyber Monday PBS przeprowadził badanie dotyczące zbliżającego się wydarzenia związanego z promocjami. Na panelu poznaj.to zadano reprezentatywnej próbie Internautów pytania dotyczące zarówno tegorocznego wydarzenia, jak również poprzednich lat. 31% badanych deklaruje, że zna datę tegorocznego Black Friday, jednak dopytani o to, kiedy przypada konkretnie ten dzień, już tylko 16% jest w stanie wskazać prawidłową datę. Część z osób stosuje określenia ogólne typu ostatni piątek listopada. W przypadku Cyber Monday odsetek osób, które znały dokładną datę, wynosi tylko 6%.

Reklama Black Friday/Cyber Monday

Ponad ¾ internautów spotkało się w tym roku z reklamami związanymi z Black Friday. Osoby, które widziały reklamy, spotkały się z nimi głównie na stronach internetowych (79%), w Telewizji (65%), jak również w mediach społecznościowych (48%). Strony internetowe i media społecznościowe są miejscem, gdzie najmłodsza grupa badanych w wieku 16-24 lata najczęściej spotykała się z reklamami związanymi z Black Friday. Reklamy, które widzieli badani, przekonały do zakupu jedynie ¼ z nich.

Zapytaliśmy również naszych badanych o to, czy spotkali się w tym roku w mediach z reklamami związanymi z Cyber Monday. Co najmniej połowa z nich (53%) nie widziała takich reklam. Osoby, które spotkały się z reklamami, widziały je głównie na stronach internetowych (75%) oraz w Social mediach (53%). Również w tym przypadku jedynie co piątą osobę (20%) reklamy przekonały za zakupu.

Decyzje zakupowe

W poprzednich latach 37% badanych dokonało zakupu w ramach promocji Black Friday/Cyber Monday, głównie za pośrednictwem stron internetowych (70%).

Produkty, które kupowali badani to przeważnie ubrania/buty (53%), elektronika (45%) oraz kosmetyki (32%). Zadaliśmy również pytanie w jaki sposób najczęściej dokonują zakupu w ramach promocji Black Friday, aby określić czy klienci decydują się na zakup po odwiedzeniu strony internetowej czy sklepu stacjonarnego. W tym przypadku Internet zdecydowanie pokazuje swoją dominację, ponieważ aż 64% badanych szuka najpierw produktu w Internecie a następie kupuje go w sklepie internetowym. Przechodzenie od poszukiwań w Internecie do zakupu w sklepie stacjonarnym deklaruje 13% badanych.  Ruch w drugą stronę tj. poszukiwanie w sklepie stacjonarnym i późniejsze zakupienie produktu w Internecie zadeklarowało 2% badanych.

Na niespełna tydzień przed dniem „zero”, deklarację dotyczącą chęci zakupu produktu w ramach promocji Black Friday/Cyber Monday wyraziło 22% badanych. Natomiast blisko połowa z nich (46%) nie była jeszcze zdecydowana i nie podjęła decyzji. Kobiety są mniej zdecydowane od mężczyzn w kwestii skorzystania w tym roku z tego typu promocji. Najbardziej przekonana do zakupu na tydzień przed (39%) jest grupa najmłodsza badanych w wieku 16-24 lata.

63% osób, które są przekonane do zakupu produktów na Black Friday/Cyber Monday, czeka specjalnie na tego typu promocje.

Produkty, które zamierzają kupić w ramach tegorocznej edycji Black Friday, to ubrania/ buty (51%), elektronika (47%), oraz produkty AGD (30%).

Pytani o to w jaki sposób planują dokonać zakupu tego produktu, wskazują głównie Internet, ten kanał zakupu ma zamiar wybrać 79% badanych.

Percepcja

Oprócz informacji dotyczących samych zakupów chcieliśmy też poznać percepcję internautów o to, w jaki sposób oferta Black Friday jest przez nich postrzegana i które sklepy oferują lepsze promocje. Zdaniem 28% lepszą ofertę mają sklepy internetowe, ale równie liczna grupa bo 26% uznała, że oba kanały sprzedaży, zarówno sklepy internetowe jak i stacjonarne, oferują podobne promocje. Największa grupa (33%) nie wie i nie jest w stanie określić, który kanał oferuje lepsze oferty.

Zdaniem 24% badanych nie opłaca się czekać na promocje w ramach Black Friday/Cyber Monday. Główne powody, które są wymieniane przez te osoby, to zbyt małe, a wręcz pozorne promocje, chwyt marketingowy, ceny są wcześniej podwyższane.

Reklamy, które widzimy w mediach, przeważnie mówią o zniżkach 30%, 50% a nawet 70%. A jak badani postrzegają te promocje? 43% wskazuje, że produkty można kupić do 30% , 17% że od 31% do 50% taniej, a 7% od 51% do 70% taniej i jest to prawie tak samo liczna grupa osób, jak ta, która wskazuje, że na promocjach Black Friday nie udaje się uzyskać żadnego upustu (8%).

Wydatki

W tym roku blisko 1/3 badanych, którzy planują zakupić jakiś produkt w ramach promocji Black Friday, przeznaczy na to pomiędzy 200–400 zł.

37% internautów, którzy wiedzą już, ile planują wydać na promocje w ramach tegorocznych wydarzeń, deklaruje, że będzie to tyle samo, co w zeszłym roku. 35% z nich planuje wydać więcej.


Badanie przeprowadzone przez PBS w dniach 18–20 listopada 2021 metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 800 Internautów na panelu poznaj.to.