COVID-19: Badanie kondycji firm badawczych

PBS na zlecenie Organizacji Firm Badania Rynku i Opinii (OFBOR) zrealizował w dniach 23–27 kwietnia 2020 r. badanie wpływu obecnej sytuacji na kondycję firm badawczych. W badaniu wzięło 45 firm.

Wyniki badania dostarczają najnowszych prognoz wartości sprzedaży badań realizowanych za pośrednictwem poszczególnych technik badawczych. Ankietowane firmy wyraźnie wskazują na wzrost sprzedaży badań realizowanych przez Internet CAWI — 73% firm, badań jakościowych online — 64% firm oraz badań telefonicznych CATI — 53% firm. Aż 93% agencji przewiduje spadek sprzedaży badań ilościowych face-to-face, 84% badań jakościowych off-line, 78% badań mystery shopping.

„Nasza branża bada co roku ok. 12 milionów respondentów, z czego ponad 10 milionów za pomocą elektronicznych lub telefonicznych form kontaktu. W odpowiedziach firm widać, że spodziewamy się jeszcze większej digitalizacji narzędzi badawczych. Warto podkreślić, że miniona dekada była dla nas czasem gruntowej transformacji cyfrowej, dlatego w nowych realiach jesteśmy doskonale przygotowani do szybkiego dostarczania precyzyjniej informacji rynkowej, która jest obecnie na wagę złota.” — mówi Agnieszka Sora, prezes Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku.

Wyniki badania wskazują także, że zdecydowana większość agencji (81%) odczuwa negatywny wpływ obecnej sytuacji na swój biznes. Podobny odsetek agencji (84%) spodziewa się spadku wartości sprzedaży rynku badań. Firmy skupione w OFBOR są mniej pesymistyczne w swych prognozach (-25% spadku) niż firmy niezrzeszone (-32% spadku).

„Obserwujemy w odpowiedziach firm badawczych pierwszą reakcję na wstrząs, jaki pandemia wywołała w biznesie. W wielu przypadkach wynika on bezpośrednio ze znaczącej redukcji zamówień na niektóre typy badań. Spodziewamy się jednak, że po pierwszych zmrożeniach budżetów popyt na usługi agencji badawczych będzie stopniowo wracał do wcześniejszych poziomów. Managerowie mają świadomość, że w tak złożonej sytuacji rozwój biznesu nie będzie możliwy bez kompleksowej wiedzy o szybko zmieniającym się rynku i konsumencie.” — dodaje Agnieszka Sora.

Organizacja Firma Badania Opinii i Rynku jest związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie certyfikowane agencje badawcze. Od momentu powstania w 1997 r. jej misją jest promowanie najwyższych standardów metodologicznych i etycznych w badaniach.

Kolejna fala badania została zaplanowana na przełom maja i czerwca.

 

Załącznik do pobrania: komunikat prasowy OFBOR