Narzędzia w działaniu

PBS opracował i zastosował w praktyce innowacyjną, wielofunkcyjną platformę internetową, która umożliwia równoczesne gromadzenie i analizę danych ilościowych oraz jakościowych, a także zarządzanie projektem, w którym uczestniczyło kilka grup interesu. Platforma znana jako Edunarzedzia.pl,  sprawdziła się w każdej fazie realizacji ogólnopolskiego projektu: od rekrutacji uczestników po analizę zebranych danych.

WYZWANIA I CELE

W 2014 roku na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, PBS1 przeprowadził bezprecedensową, ogólnopolską akcję pn. „Narzędzia w działaniu” (NWD). Jej celem było zachęcenie pracujących w gimnazjach do aktywnego korzystania na lekcjach z nowych narzędzi dydaktycznych opracowanych przez ekspertów IBE, opublikowanych w internetowej Bazie Dobrych Praktyk (BDP), dzięki czemu nauczyciele mogli rozwijać umiejętności uczniów z każdego przedmiotu.

Niezbędne było narzędzie, które umożliwiałoby równoczesne gromadzenie i analizę danych z tysięcy wdrożeń poszczególnych narzędzi – danych ilościowych oraz jakościowych, a także samo zarządzanie projektem.

1Konsorcjum firm PBS Spółka z o.o., Millward Brown S.A. oraz Realizacja Sp. z o.o. platforma edunarzedzia.pl wykonana została przez zespół programistów z Young Digital Planet.

ROZWIĄZANIE

Agencje badawcze z reguły korzystają z istniejącego na rynku oprogramowania. Chcąc sprawnie zarządzać tak poważnym przedsięwzięciem, pojawiła się konieczność zaprojektowania dedykowanej aplikacji.
Platforma edunarzedzia.pl miała być wykorzystywana przez wszystkich uczestników i różnicować uprawnienia i dostęp do określonych funkcji: administratorów, klienta, zespołu projektowego, mentorów, członków grupy wsparcia oraz nauczycieli przedmiotowych.

Platforma umożliwiała wykonywanie analizy jakościowej i ilościowej zbieranych danych. Profile użytkowników pozwalały zarejestrowanym nauczycielom na pobranie niezbędnych dokumentów, przygotowanie do procesu wdrożeń, przekazywanie i weryfikowanie miniraportów online. Prosty system pomagał sprawnie administrować dokumentacją i rozliczać wynagrodzenia. Bardzo ważnym elementem projektu był aspekt bieżącej komunikacji setek użytkowników z ekspertami merytorycznymi i naszym zespołem.

REZULTAT

W pierwszej tego typu akcji w Polsce, wspomogliśmy naszego klienta w procesie wdrażania w szkołach nowych narzędzi dydaktycznych, sprawnie prowadząc projekt. Dzięki stworzonej platformie nasz klient mógł na bieżąco obserwować postępy, a eksperci reagować na uwagi nauczycieli. Wszystkie dane zaprezentowaliśmy w przejrzystej i atrakcyjnej wizualnie formie.

W akcji wzięło udział aż 1544 nauczycieli, pracujących w 844 gimnazjach w Polsce. Podczas akcji NWD, nauczyciele wdrożyli w tok prowadzonych zajęć zadania z BDP ponad 24 000 razy.

Z każdego wdrożenia utworzony został miniraport, który przedstawiał przebieg takiej lekcji. Analizą treści miniraportów zajmowali się eksperci: 100 osób wspierających i 24 mentorów.

ZASTOSOWANIE

► Trwała BAZA WIEDZY I KONTAKTÓW zaangażowanych ekspertów w perspektywie długoterminowego planowania działań edukacyjnych i rozwojowych.
► Przejrzysta i nowoczesna prezentacja danych ilościowych i jakościowych.
► Podczas prowadzenia projektu SAMODZIELNE MONITOROWANIE procesu realizacji akcji przez naszego klienta.

KONTAKT

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz lub zadzwoń!

Ewa Piotrowicz
ewa.piotrowicz@pbs.pl
0048 58 550 60 70

Zobacz zaproszenie do akcji Narzędzia w Działaniu:
https://www.youtube.com/watch?v=C8eLMyzlu1c