Bez kategorii

Klauzula informacyjna dla respondentów badania pod nazwą Barometr Gospodarczy

07/10/2020

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w kwestionariuszu ankiety do badania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie pn. Barometr Gospodarczy jest PBS Spółka z o.o., z siedzibą w Sopocie 81-812, […]

Regulamin konkursu w związku z udziałem w ankiecie w ramach badania konsumpcji mediów elektronicznych w Polsce

03/06/2019

Regulamin konkursu w związku z udziałem w ankiecie w ramach badania konsumpcji mediów elektronicznych w Polsce