Aktualności

Współpraca z uczelniami

14/12/2018

Stawiamy na młodych! Oferujemy staże i praktyki.

Cechy stałych form leków

29/06/2018

PBS na zlecenie firmy Bayer przygotował raport dotyczący preferencji pacjentów w zakresie cech stałych form leków przyjmowanych na stałe. W badaniu ilościowym, które odbyło się w listopadzie 2017 wzięły udział […]

Zdrowy pracownik PBS

Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy

28/06/2018

Cel projektu. Celem projektu jest analiza identyfikująca zagrożenia i ocenę ryzyka związanego z miejscem pracy.