Aktualności

Zdrowy pracownik PBS

Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy

26/05/2020

Cel projektu Celem projektu jest analiza identyfikująca zagrożenia i ocenę ryzyka związanego z miejscem pracy.