Aktualności

Zdrowy pracownik PBS

Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy

28/06/2018

Cel projektu. Celem projektu jest analiza identyfikująca zagrożenia i ocenę ryzyka związanego z miejscem pracy.

Nasze zdrowie

18/01/2018

Kto realizuje badanie? Badanie pn. „Nasze zdrowie” jest realizowane na zamówienie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przez instytut badawczy PBS Sp. z o.o. Jaki jest jego cel? […]

INFODORADCA +