Badanie postaw społeczeństwa

Z badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) przez PBS wynika, że najczęstszym sposobem poruszania się Polaków jest jazda samochodem (38%), dla niemal 30% jest to chodzenie pieszo, a dla co czwartej osoby — korzystanie z komunikacji publicznej.

O tym, co Polacy sadzą nt bezpieczeństwie na drogach, jaki odsetek badanych postuluje wzrost dopuszczalnej prędkości, a jaki dopuszcza jazdę rowerem czy nawet prowadzenie auta po wypiciu alkoholu, można dowiedzieć się z raportu „Badanie postaw społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2014”. To pierwsza tak wnikliwa próba odpowiedzi na pytanie, jak sytuację na drogach postrzegają ich użytkownicy.

Raport PBS jest dostępny na stronie KRBRD.