Badanie normalizacyjne

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Badanie normalizacyjne w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt pt. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Badanie przeprowadza PBS Sp. z. o.o. na zlecenie IBE. Projekt nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Głównym celem projektu jest stworzenie zestawu nowoczesnych narzędzi do oceny i wspierania rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat. Opracowane testy pozwolą na specjalistyczną i kompleksową diagnozę rozwoju poznawczego, opartą na najnowszych badaniach w dziedzinie psychologii edukacyjnej. Ponadto w projekcie zostaną wypracowane materiały postdiagnostyczne służące do wspomagania procesu terapii i edukacji dzieci, przeznaczone dla psychologów i pedagogów, a także nauczycieli. Zestawy narzędzi zostaną bezpłatnie udostępnione wszystkim poradniom psychologiczno-pedagogicznym w Polsce.

Więcej informacji o projekcie:

*Psychologów zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt mailowy pod adresem psycholog@pbs.pl. Oferta współpracy dostępna jest tutaj.

Klauzulę informacyjną można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do kontaktu:

  • infolinia projektowa (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00): 600833006,
  • poczta elektroniczna: normalizacja@pbs.pl.

Szczegółowy opis projektu dostępny pod adresem: http://www.ibe.edu.pl/pl/opz.