Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „UŁÓŻ HASŁO” oraz fundatorem nagród jest PBS Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (81-812), ul Junaków 2.

O konkursie

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczestników badania, którzy odpowiedzą na pytania ankiety głównej oraz wypełnią 3-dniowy dzienniczek płatności. Konkurs odbędzie się w miesiącach wrzesień-grudzień 2020.

Aby wziąć udział w konkursie należy ułożyć hasło, które w najbardziej pomysłowy sposób powiąże ze sobą dwa słowa: OSZCZĘDZANIE i KORZYŚCI.

Uczestnicy będą mieli możliwość przekazania swojego hasła Organizatorowi SMSem lub poprzez formularz internetowy zamieszczony na końcu dzienniczka płatności w wersji elektronicznej lub bezpośrednio ankieterowi podczas wizyty, kiedy ankieter będzie odbierał dzienniczek w wersji papierowej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie PBS numeru telefonu komórkowego uczestnika oraz danych potrzebnych do rozliczenia podatkowego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres urzędu skarbowego).

Nagrody w konkursie

Dla osób, które ułożą najlepsze hasła przewidziano 10 nagród pieniężnych w wysokości 500 zł każda. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło oraz zdobyć tylko jedną nagrodę.

Regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania tu: Regulamin.

Zwycięzcy

Zgodnie z regulaminem konkursu poniżej publikujemy listę zwycięskich haseł oraz imiona ich autorów. W ciągu najbliższych 3 dni zostaną podjęte trzy próby kontaktu telefonicznego ze zwycięzcami. W przypadku nieodebrania telefonu przez zwycięzcę za żadną próbą nawiązania połączenia, nagroda przepada w ciągu 30 dni od zamieszczenia wyników przez Organizatora na stronie internetowej.

lp.hasłoimię autora
1Gdy oszczędzasz w młodym wieku, masz korzyści mój człowieku.Karol
2Wciąż korzystasz gdy oszczędzasz, nigdy w biedę się nie wpędzasz.Ewa
3Gdy oszczędzasz masz korzyści, nawet w śnie masz dobre myśli.Joanna
4Oszczędzasz w młodości, korzystasz w starości.Marek
5Zasiej w głowie oszczędzanie a korzyści przyjdą same.Ewelina
6Na horyzoncie oszczędzania widać jedynie same korzyści.Sławek
7Regularne oszczędzanie – korzyści nieopisane.Anna
8Nie widzisz korzyści z oszczędzania? To znaczy że źle patrzysz. Przyjdź do Nas pomożemy otworzyć Ci oczy.Grzegorz
9Kto chce mieć korzyści, ten musi nie tylko pracować, ale i oszczędzać!Waldemar
10Małe codzienne oszczędzanie to późniejsze duże korzystanie.Anna