Organizator konkursu

Organizatorem konkursu „UŁÓŻ HASŁO” oraz fundatorem nagród jest PBS Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie (81-812), ul Junaków 2.

O konkursie

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczestników badania, którzy odpowiedzą na pytania ankiety głównej oraz wypełnią 3-dniowy dzienniczek płatności. Konkurs odbędzie się w miesiącach wrzesień-grudzień 2020.

Aby wziąć udział w konkursie należy ułożyć hasło, które w najbardziej pomysłowy sposób powiąże ze sobą dwa słowa: OSZCZĘDZANIE i KORZYŚCI.

Uczestnicy będą mieli możliwość przekazania swojego hasła Organizatorowi SMSem lub poprzez formularz internetowy zamieszczony na końcu dzienniczka płatności w wersji elektronicznej lub bezpośrednio ankieterowi podczas wizyty, kiedy ankieter będzie odbierał dzienniczek w wersji papierowej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie PBS numeru telefonu komórkowego uczestnika oraz danych potrzebnych do rozliczenia podatkowego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres urzędu skarbowego).

Nagrody w konkursie

Dla osób, które ułożą najlepsze hasła przewidziano 10 nagród pieniężnych w wysokości 500 zł każda. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno hasło oraz zdobyć tylko jedną nagrodę.

Regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania tu:  https://pbs.pl/wp-content/uploads/2020/09/Regulamin_konkursu_ULOZ_HASLO_2020.pdf.

Zwycięzcy

Zgodnie z regulaminem konkursu poniżej publikujemy listę zwycięskich haseł oraz imiona ich autorów. W ciągu najbliższych 3 dni zostaną podjęte trzy próby kontaktu telefonicznego ze zwycięzcami. W przypadku nieodebrania telefonu przez zwycięzcę za żadną próbą nawiązania połączenia, nagroda przepada w ciągu 30 dni od zamieszczenia wyników przez Organizatora na stronie internetowej.

lp. hasło imię autora
1 Gdy oszczędzasz w młodym wieku, masz korzyści mój człowieku. Karol
2 Wciąż korzystasz gdy oszczędzasz, nigdy w biedę się nie wpędzasz. Ewa
3 Gdy oszczędzasz masz korzyści, nawet w śnie masz dobre myśli. Joanna
4 Oszczędzasz w młodości, korzystasz w starości. Marek
5 Zasiej w głowie oszczędzanie a korzyści przyjdą same. Ewelina
6 Na horyzoncie oszczędzania widać jedynie same korzyści. Sławek
7 Regularne oszczędzanie – korzyści nieopisane. Anna
8 Nie widzisz korzyści z oszczędzania? To znaczy że źle patrzysz. Przyjdź do Nas pomożemy otworzyć Ci oczy. Grzegorz
9 Kto chce mieć korzyści, ten musi nie tylko pracować, ale i oszczędzać! Waldemar
10 Małe codzienne oszczędzanie to późniejsze duże korzystanie. Anna
Organizator konkursu
O konkursie
Nagrody w konkursie
Regulamin konkursu
Zwycięzcy