Badanie dla Business Centre ClubOrganizacja pracodawców, której PBS jest członkiem, obchodzi w tym roku 30-lecie. Mowa o Business Centre Club (BCC), jednej z najbardziej prestiżowych oraz skutecznych organizacji biznesowych w Polsce.

W związku z tym, że BCC nadal chce się rozwijać oraz wspierać polski biznes i przedsiębiorczość, w ostatnim czasie zwrócił się do nas z prośbą o współpracę przy zrealizowaniu badania, którego celem było poznanie opinii członków BCC na temat Klubu oraz planowania działań i inicjatyw zgodnych z ich oczekiwaniami.

Badanie zostało przeprowadzone wśród przedsiębiorców w dniach 18 listopada – 6 grudnia 2020 r. za pośrednictwem ankiety on-line rozesłanej na adresy mailowe członków BCC.

Pytaliśmy m.in. o to, jak przedsiębiorcy oceniają poziom zadowolenia z członkostwa, jakie czynniki motywują do aktywności w ramach członkostwa i jak oceniana jest działalność BCC w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Zapraszamy do zapoznania się z raportem i wynikami opublikowanymi na stronie organizacji Business Centre Club.