Analiza regionalnych rynków pracy

Na trzecim posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które odbyło się 24 sierpnia 2006 roku, wniosek PBS DGA uzyskał pozytywną opinię. Projekt badawczy „Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego” został przyjęty do dofinansowania z funduszu EFS w ramach Działania 2.1 ZPORR.

Projekt jest nową inicjatywą na pomorskim rynku pracy. Jego celem jest zebranie informacji odpowiadających na bieżące potrzeby instytucji rynku pracy – odnośnie potrzeb i planów pracodawców, a także potencjału, planów i oczekiwań osób indywidualnych funkcjonujących na pomorskim rynku pracy.

Przeprowadzenie tego typu badań przyczyni się do lepszego wykorzystania istniejących zasobów ludzkich, a także stałego i efektywnego ich rozwoju. Mamy nadzieję, że wyniki pozwolą instytucjom związanym z rynkiem pracy, uczelniom, a także przedsiębiorcom na wytyczenie przyszłych kierunków działań.

Przeprowadzenie projektu ważne jest także z punktu widzenia planowania działań, jakie podejmowane będą odnośnie rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: zebrane w ramach projektu dane pozwolą bowiem dopasować je do bieżącego stanu rynku pracy, a także potencjalnych kierunków jego rozwoju.

Mamy także nadzieję, iż projekt przyczyni się do zacieśnienia współpracy między instytucjami rynku pracy, pracodawcami oraz instytucjami edukacyjnymi.

Projekt rozpoczął się z dniem 01.10.2006. W jego ramach przeprowadzone będą wywiady pogłębione oraz badania ankietowe na terenie województwa pomorskiego, w trzech podregionach:

  • słupskim (powiat słupski grodzki, słupski ziemski, lęborski, bytowski, człuchowski, chojnicki),
  • gdańskim (powiat gdański ziemski, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski),
  • Gdańsk-Gdynia-Sopot (Gdańsk, Gdynia, Sopot).

Badaniami objęte zostaną osoby indywidualne, firmy działające na terenie województwa, a także przedstawiciele instytucji rynku pracy. W listopadzie i grudniu realizowana będzie seria wywiadów pogłębionych. Również w grudniu rozpocznie się badanie ilościowe przeprowadzane przy wykorzystaniu ankiety kwestionariuszowej.

Oficjalne otwarcie projektu: 30 listopada 2006 r. w Gdyni, w Hotelu Nadmorskim, ul. Ejsmonda 2.