Najnowsze artykuły i raporty

Jak się żyje i studiuje w Polsce? EUROSTUDENT VIII

Satysfakcja z Infolinii PARP

Poznaj.to: Kibice wierzą w medale „biało-czerwonych” na Igrzyskach

Poznaj.to: Podzielone opinie w sprawie wyboru nowego selekcjonera

Różnorodność i inkluzja w miejscu pracy

Czy to Black Friday czy to już Black Month

Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA PSYCHOLOGÓW

Badanie dla Business Centre Club

PBS w projekcie Spektrum

Badanie normalizacyjne

30 pakietów promocyjnych na 30 lat PBS!

30 lat temu…

Badanie zwyczajów płatniczych w Polsce w 2020 r.

Dotacja na kapitał obrotowy

Zdrowy pracownik PBS – promocja zdrowia w miejscu pracy

Cel projektu Celem projektu jest analiza identyfikująca zagrożenia i ocenę ryzyka związanego z miejscem pracy.

COVID-19: Badanie kondycji firm badawczych

Wyniki badania C19: Polacy w dobie pandemii

Wyniki badania: Ocena działania służb w dobie pandemii

Poznaj.to: Tarcza Antykryzysowa w ocenie przedsiębiorstw

Wyniki badania: Koronawirus a nastroje i oceny przedsiębiorców oraz ogółu społeczeństwa

PBS a koronawirus — komunikat

PBS jedyną agencją badawczą ze wszystkimi certyfikatami PKJPA!

Raport z badania Need4Shopping

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda

Od 1 listopada 2019 roku Partnerstwo w składzie: PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, realizuje ogólnopolski projekt „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”.

Zadowolenie z obsługi

Martwe standardy obsługi

8 certyfikatów PKJPA dla PBS, jako jedyni w Polsce!

Miło nam poinformować, że Zarząd Organizacji Firm Badania Rynku i Opinii (OFBOR) podjął decyzję o przyznaniu PBS i naszej spółce realizacyjnej certyfikatów programu PKJPA we wszystkich 8 kategoriach.

Współpraca z uczelniami

Stawiamy na młodych! Oferujemy staże i praktyki.

Cechy stałych form leków

Cechy stałych form leków PBS na zlecenie firmy Bayer przygotował raport dotyczący preferencji pacjentów w zakresie cech stałych form leków przyjmowanych na stałe. W badaniu ilościowym, które odbyło się w listopadzie 2017 wzięły udział osoby w wieku 70+ przyjmujące leki przewlekle.

Nasze zdrowie

Kto realizuje badanie? Badanie pn. „Nasze zdrowie” jest realizowane na zamówienie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przez instytut badawczy PBS Sp. z o.o. Jaki jest jego cel? Celem badania jest określenie skali i struktury zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, a także diagnoza potrzeb i problemów osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami.

Zaproszenie na konferencję w ramach programu “Infodoradca +”

Światła Małego Miasta

Co znajdziemy pomiędzy wielkim miastem a małą wsią? Jak żyją mieszkańcy najmniejszych polskich miast, oddalonych co najmniej 80 kilometrów od miast wojewódzkich, bez historycznego znaczenia i turystycznych atrakcji? Te zagadnienie eksplorowała grupa badaczy i reporterów ze społecznikowskim zacięciem w ramach projektu Światła Małego Miasta.

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

Standardy 2015: Analiza procesu obsługi klienta i przegląd stosowanych na rynku rozwiązań

Trwa era Customer Experience. Tworzenie unikalnych doświadczeń obecnie stanowi przyczynek do budowania przewagi konkurencyjnej firmy.

Paszport zdrowej kobiety

Projekt „Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych” jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera, Stowarzyszenie „Łódzki Klub Amazonka”, PBS Spółka z o.o. oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie i jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne.

Zmiany w zarządzie PBS

Z początkiem 2017 roku stanowisko prezesa zarządu PBS Sp. z o.o. objął Maciej Delebis, a wiceprezesa — Tomasz Woźniczka. Dotychczas pełnili oni rolę dyrektorów pionu badawczego.

Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych

Od 1 stycznia 2017 PBS Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych realizuje ogólnopolski projekt „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”. 

Warunki i jakość życia w województwie pomorskim 2000–2015

Przedstawiając współczesnych mieszkańców województwa pomorskiego — opierając się na wnioskach wypływających z kolejnych edycji Diagnozy Społecznej oraz szeregu innych badań — można stwierdzić, że po upływie niemal trzech dekad od wielkiej zmiany z lat 1989–1990, charakteryzują ich dwie podstawowe cechy.

Cyberbezpieczeństwo w samorządach

Kraków, 27 stycznia 2016 r. Jakkolwiek sami polscy samorządowcy dobrze oceniają poziom cyberzabezpieczeń w swoich jednostkach, aż co trzeci urząd nie ma na wyposażeniu podstawowego zabezpieczenia, jakim jest firewall.

Gazele Biznesu 2015

Odebraliśmy ‪‎Gazelę Biznesu 2015. Ranking sporządzany jest co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. W Polsce zestawienia opracowuje zespół ‪‎Pulsu Biznesu, ranking prowadzony jest też  przez dzienniki w Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Dziękujemy!

Styl życia Polaków – zapraszamy do udziału w badaniu!

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, będącym częścią międzynarodowego przedsięwzięcia, które ma na celu poznanie stylu życia mieszkańców wybranych krajów.

Polacy lubią biegać

Aż 42 proc. biegaczy deklaruje, że biega po prostu dla przyjemności, jaką z tej aktywności czerpie. PBS przeprowadził dla PKO Banku Polskiego Badanie zwyczajów biegaczy w Polsce. Jego wyniki były już omawiane podczas debaty 19 listopada w Warszawie.

Potrzeby komunikacyjne osób żyjących z HIV

PBS na zlecenie GSK przygotował raport dotyczący potrzeb komunikacyjnych osób żyjących z HIV. Grupa poddana badaniu to osoby seropozytywne korzystające ze wsparcia oraz, w sposób mniej lub bardziej aktywny, uczestniczące w życiu organizacji działających na rzecz osób żyjących z HIV.

Rynek AGD w Polsce

Zelmer, Philips, Amica i Whirlpool najczęściej posiadanymi markami małego i dużego AGD w Polsce. Najważniejszym kryterium wyboru pozostaje wciąż cena.

Menedżerowie CSR w Polsce

Minęły już czasy, kiedy badano znajomość koncepcji odpowiedzialnego biznesu wśród menedżerów polskich firm. Dziś ważne jest jak biznes realizuje ją w praktyce  — znane są już wyniki badania „Menedżerowie CSR”.

Problemy pacjentów i lekarzy w terapii POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. PBS na zlecenie GSK przygotował raport dotyczący przebiegu choroby z perspektywy pacjenta oraz lekarza, problemów z terapią i relacji pacjenta z lekarzem.

Jak Polacy ruszyli na podbój sieci handlowych

Wybierając się na zakupy, Polacy najczęściej korzystają z sieci dyskontowych. Są też w stosunku do nich najbardziej lojalni i zadowoleni z ich usług — w porównaniu do super i hipermarketów, małych i średnich sklepów czy hurtowni.

Najlepsze serwisy nieruchomości w Polsce

Jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych przez pośredników nieruchomości do reklamowania swoich ofert są internetowe serwisy ogłoszeniowe. Agenci mają do wyboru ogromną liczbę serwisów. Dlatego decyzja, z którymi z nich podjąć współpracę jest niełatwa. W szczególności jeśli dysponujemy umiarkowanym budżetem marketingowym.

Wyniki badania BECKER

Zapraszamy do lektury broszur oraz raportów powiatowych prezentujących wyniki badania BECKER — Badania ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce.

Badanie postaw społeczeństwa

Z badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) przez PBS wynika, że najczęstszym sposobem poruszania się Polaków jest jazda samochodem (38%), dla niemal 30% jest to chodzenie pieszo, a dla co czwartej osoby — korzystanie z komunikacji publicznej.

Wyprzedzić zmianę

Od 01.11.2011 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wraz z PBS Sp. z o.o.  realizuje projekt: „Wyprzedzić zmianę – partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego powiatu chojnickiego”.

Obszar Dolnej Wisły

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wraz z  PBS sp. z o.o. rozpoczął 1.09.2011 realizację projektu: „Obszar Dolnej Wisły – ponadlokalne partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego”.

Mój samorząd

Celem ogólnym projektu “Mój samorząd” (Działanie 5.4.2) jest: wzmacnianie społecznego nadzoru nad administracją publiczną poprzez wzrost znaczenia procesu konsultacji społecznych w procesach decyzyjnych na szczeblu lokalnym.

PI SMOK

Projekt innowacyjny pod nazwą PI SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi,

Ekonomia sukcesu

Firma PBS, we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, od 01.01.2011 roku realizuje projekt badawczy dotyczący oczekiwań pracodawców co do dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb rynku pracy w ramach projektu „Ekonomia sukcesu – program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” (Działanie 4.1).

Badanie potrzeb edukacyjnych

Od 01.01.2011 r. PBS Spółka z o.o. rozpoczęła realizację projektu: „Badanie potrzeb edukacyjnych — monitoring kształcenia ustawicznego w województwie mazowieckim”.

Wyprzedzić zmianę

Od 01.09.2010 r. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa w partnerstwie z PBS Spółka z o.o. rozpoczęły realizację projektu: „WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ – PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU SZTUMSKIEGO”.

Pracuję – rozwijam kompetencje

Od 1 lipca 2010 roku PBS Spółka z o.o. realizuje w województwie pomorskim jeden z pierwszych projektów innowacyjnych — testujących: „Pracuję — rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+”.

Na swoim

Od października 2009 roku PBS Sp. z o.o. (Lider) realizuje wspólnie z Agora S.A. (Partner) projekt badawczy „Na swoim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).

Analiza trendów rozwojowych firm

Projekt “Analiza trendów rozwojowych firm województwa pomorskiego w zakresie eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych” jest realizowany w partnerstwie przez PBS Spółka z o.o. (Lider Projektu) oraz Uniwersytet Gdański (Partner Projektu). 

COURAGE in Europe

Dowiedz się więcej o nowym międzynarodowym projekcie, w którym bierzemy udział!

Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej

Od stycznia 2009 r. PBS (Lider) wspólnie z firmą Human Capital Business (Partner) realizuje projekt badawczy „Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w województwie mazowieckim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Migracje szansą województwa pomorskiego

Województwo pomorskie, zgodnie z danymi GUS, jest obszarem o wysokich odpływach migracyjnych. Zjawisko to, w dominującym stopniu o trwałym charakterze, dotyczy przede wszystkim osób młodych i wykwalifikowanych, co negatywnie wpływa na długookresowy rozwój regionu i obniża jego konkurencyjność.

Analiza regionalnych rynków pracy

Na trzecim posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które odbyło się 24 sierpnia 2006 roku, wniosek PBS DGA uzyskał pozytywną opinię. Projekt badawczy „Analiza regionalnych rynków pracy województwa pomorskiego” został przyjęty do dofinansowania z funduszu EFS w ramach Działania 2.1 ZPORR.