Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy rekrutacji i badań ankietowych CAPI prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przewidzianego do realizacji do 31.03.2023.

Szczegóły: