Regulamin konkursu w związku z udziałem w ankiecie w ramach badania konsumpcji mediów elektronicznych w Polsce