Seminarium regionalne Olsztyn | Projekt INFODORADCA+

Seminarium regionalne Olsztyn | Projekt INFODORADCA+

W związku z realizacją projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 14 grudnia 2018 r. w Best Western Plus Hotel Dyplomat ul. Erwina Kruka 28, 10-540 Olsztyn zostanie zorganizowane seminarium pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji“.

Cele seminarium:

 • Prezentacja produktów projektu INFOdoradca+.
 • Przeprowadzenie debaty o możliwościach wykorzystania opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy.

Seminarium skierowane jest do:

Instytucji Rynku Pracy (IRP), w tym przedstawicieli:

 • Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy,
 • Ochotniczych Hufców Pracy,
 • Agencji Zatrudnienia i Instytucji Szkoleniowych,
 • Instytucji Dialogu Społecznego, przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, organizacji pracodawców i organizacji związkowych,
 • Instytucji Partnerstwa Lokalnego.

Interesariuszy projektu, w tym przedstawicieli:

 • Gminnych Centrów Informacji, Akademickich Biur Kariery, Szkolnych Ośrodków Kariery,
 • Centrów Kształcenia Praktycznego, Centów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 • Organizacji pozarządowch zajmujących się problematyką rynku pracy,
 • Instytucji uczestniczących w tworzeniu oraz wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Odnośniki

Program seminarium: Program Seminarium
Klauzula informacyjna klauzula infodoradca
Formularz zgłoszeniowy https://pbs.pl/seminarium
Informacje na temat projektu na: http://www.infodoradca.edu.pl/

Powiązane informacje

Konferencja | Projekt INFODORADCA+

Webinarium | Projekt INFODORADCA+

Zapytanie ofertowe nr 1/ID/2019

Newsletter 08/2019| Projekt INFODORADCA+

Seminarium regionalne Szczecin| Projekt INFODORADCA+

Seminarium regionalne Gdańsk| Projekt INFODORADCA+

Seminarium regionalne Olsztyn | Projekt INFODORADCA+

W związku z realizacją projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Seminarium regionalne Toruń | Projekt INFODORADCA+

Zapytanie ofertowe nr 9/ID/2018

Zapytanie ofertowe nr 8/ID/2018

Zapytanie ofertowe nr 7/ID/2018

Zapytanie ofertowe nr 4/ID/2018

Zapytanie ofertowe nr 3/ID/2018

Zapytanie ofertowe nr 2/ID/2018

Zaproszenie na konferencję w ramach programu “Infodoradca +”

30/11/2018|