Przedmiot zamówienia: zamówienie dotyczące regionalnej organizacji i wspierania pracy ankieterów (realizujących wywiady ilościowe CAPI na laptopach) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – pierwsza runda”.