BADANIA WEWNĄTRZ­ORGANIZACYJNE

Ostatnie lata przyniosły przekonanie, że satysfakcja pracowników jest jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy na rynku. We współczesnej, niezwykle konkurencyjnej gospodarce pracodawcy coraz większą role przykładają do employer brandingu. Badania wewnątrzorganizacyjne pozwalają na identyfikację zjawisk zachodzących w firmie oraz potencjalnych problemów. Tylko pełna identyfikacja pracowników z ich firmą, z jej celami strategicznymi,  zrozumienie i osobiste zaangażowanie w permanentne zmiany, w ewolucję firmy, w rozwój produktów jest najskuteczniejszym sposobem umacniania pozycji rynkowej firmy. Pełna wiedza o sytuacji wewnątrz organizacji jest korzyścią dla kierownictwa firmy (zdobycie informacji o obszarach wymagających naprawy), jak i pracowników (rozwój). Badania są sygnałem dla pracowników, że ich opinie są ważne i brane pod uwagę.

Czego możesz się dowiedzieć o swojej organizacji?

Zapytaj naszego eksperta