BADANIA SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI

Satysfakcja klienta nie jest tylko prostym konstruktem teoretycznym. To reakcja emocjonalna, która jest wypadkową złożonych procesów interakcji postaw i oczekiwań z ich osobistymi doświadczeniami z produktami i usługami. Efektem skutecznego programu wzrostu satysfakcji klientów jest wzrost lojalności oraz zmniejszenie wrażliwości cenowej konsumentów. Właśnie dlatego skuteczne zarządzanie satysfakcją wymaga skoordynowanych programów marketingowych, w których ważną rolę odgrywają projekty badawcze diagnozujące zjawisko oraz monitorujące efekty działań.

Czy Twoi klienci są wobec Ciebie lojalni? Jak to sprawdzić?

Zapytaj naszego eksperta