BADANIA PRODUKTU

Wprowadzanie nowych produktów jest zawsze ryzykowne, ale jako podstawa rozwoju biznesu – jest koniecznością. Funkcją badań marketingowych jest to ryzyko minimalizować. Dlatego w modelowym procesie generowania nowych produktów badacz rynku uczestniczy we wszystkich fazach poczynając od generowania idei, poprzez ich screening, rozwój i test konceptu, aż po tracking efektów kampanii marketingowej wprowadzania produktu na rynek. Dla każdego rasowego badacza są to jedne z najbardziej ekscytujących projektów.

Jak Twój produkt ocenią konsumenci?

Zapytaj naszego eksperta