BADANIA KONSUMENTÓW

Styl życia, potrzeby, aspiracje, motywacja, wartości i zainteresowania –  to wszystko, a nawet więcej, należy poznać, aby produkty czy usługi były kompatybilne ze światem i oczekiwaniami konsumentów. Są też niezbędne, aby dobrze sformułować komunikację marketingową i odpowiednio wybrać jej kanały. Odrębnym zagadnieniem jest cała sfera badań typu usage & attitude, czyli dotyczących zachowań konsumentów, ich strategii i zwyczajów zakupowych. Nasze podejście do najlepszego zrozumienia konsumentów to synergia podejścia ilościowego i jakościowego. To pierwsze zapewnia wiarygodne dane, kwantyfikację potrzebną do minimalizacji ryzyka, natomiast wgląd jakościowy pozwala na dogłębne przeniknięcie świata konsumentów i odkrywanie całego jego, często zaskakującego, bogactwa.

Jak dobrze chciałbyś poznać swoich klientów?

Zapytaj naszego eksperta