TURYSTYKA / KULTURA

Monitorowanie trendów w ruchu turystycznym i poziomu uczestnictwa w kulturze jest kluczowe dla różnych podmiotów nie tylko ze względu na potencjał finansowy, ale także ze względu na kształtowanie określonych przewag konkurencyjnych czy wzmacniania silnych stron regionu w polityce lokalnej. Dowiedz się więcejTurystyka i kultura odgrywają obecnie szczególną rolę w kształtowaniu stylów życia, które mają ogromne znaczenie ekonomiczne, społeczne, technologiczne, a nawet polityczne. Aby możliwe było skuteczne zarządzanie w zakresie turystyki i kultury, konieczne jest zatem oparcie na fundamentach rzetelnej wiedzy zaczerpniętej z badań m.in. ruchu turystycznego i profilu podróżnych, kondycji rynku, trendów i prognoz rozwoju, oceny oferty kulturalnej i organizowanych wydarzeń, uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz wykorzystywanych źródeł informacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiaj z ekspertem:

dr Małgorzata Drozd-Garbacewicz
malgorzata.drozd@pbs.pl

Zaufali nam: