SPOŁECZEŃSTWO I OPINIE

Opinia publiczna to jedna z najważniejszych sił wpływających na funkcjonowanie społeczeństwa i państwa. Badania społeczeństwa i opinii mogą mieć charakter diagnozy stanu zjawisk (np. stylów życia, łączenia ról, wykluczenia społecznego, równości płci, dostępności rynku pracy itd.) lub formę sondaży opinii na temat węzłowych problemów społecznych (aktualne wydarzenia, preferencje wyborcze, konsultacje społeczne). Dowiedz się więcej

Dane dotyczące opinii publicznej i zagadnień społecznych są również podstawą do tworzenia strategii średnio i długoterminowych różnego rodzaju instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i partii politycznych.

Wykonujemy badania na ogólnopolskich i lokalnych próbach reprezentatywnych oraz z konkretnymi grupami respondentów (np. osoby z niepełnosprawnością, młodzież szkolna, młodzi dorośli). Realizujemy zarówno badania ad hoc (w trybie ekspresowym), jak i projekty cykliczne (np. badania panelowe).

Zobacz case study

Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiaj z ekspertem:

Dr Małgorzata Drozd-Garbacewicz
malgorzata.drozd@pbs.pl

Zaufali nam: