EWALUACJE

Interwencje w postaci programów, projektów czy strategii zakładają wprowadzenie określonych zmian społecznych. Badania ewaluacyjne, poprzez udzielenie odpowiedzi na temat trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości realizowanych działań, przyczyniają się do poprawy funkcjonowania instytucji i polityk publicznych.Dowiedz się więcej

Wykorzystujemy szeroki wachlarz narzędzi pomocnych podczas ewaluacji ex-ante, ex-post oraz ewaluacji bieżących. Dbając o wysoką jakość prac merytorycznych, adekwatność zastosowanej metodologii, trafność wniosków i konstruowanych rekomendacji, uwzględniamy triangulację danych, metod, technik, badaczy oraz teorii.

Dodatkowo ściśle współpracujemy z ekspertami o ugruntowanej wiedzy naukowej – autorytetami w różnych dziedzinach.

Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiaj z ekspertem:

Dr Małgorzata Drozd-Garbacewicz
malgorzata.drozd@pbs.pl

Zaufali nam: